Pomiń nawigację

Migracja usługi Azure Data Factory z wersji 1 do 2 (zaktualizowany link do migracji)

Data opublikowania: 03 września, 2020

W czerwcu 2018 r. wprowadziliśmy usługę Azure Data Factory w wersji 2, która zapewnia większe możliwości. Najważniejsze korzyści obejmują:

  1. Tworzenie zaawansowanych procesów ETL i ELT bez kodu i konserwacji
  2. Pozyskiwanie wszystkich danych za pomocą ponad 90 wbudowanych łączników 
  3. Wizualne organizowanie i monitorowanie potoków oraz zarządzanie nimi na dużą skalę przy użyciu zaawansowanego przepływu sterowania
  4. Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD) dla metodyki DevOps

Ze względu na te zaawansowane funkcji wycofujemy usługę Azure Data Factory w wersji 1 w dniu 31 sierpnia 2023 r. Zmień wersję wcześniej, aby uzyskać zalety wersji 2 (bieżąca wersja).

Jak to na mnie wpłynie?

Po 31 sierpnia 2023 r. usługa Azure Data Factory w wersji 1 nie będzie obsługiwana.

Jakie działania muszę podjąć?

Uzyskaj informacje o nowych możliwościach wizualnej transformacji danych bez stosowania kodu w usłudze Azure Data Factory w wersji 2. Rozpocznij migrację usługi Azure Data Factory z wersji 1 do 2 już dzisiaj. Pobierz narzędzie do migracji usługi Azure Data Factory w wersji 2 tutaj.

  • Azure Data Factory
  • Retirements

Powiązane produkty