Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Migracja baz danych SQL Server dla użytkowników systemu Windows do wystąpienia zarządzanego SQL

Data opublikowania: 13 listopada, 2019

Obecnie dostępna jest w wersji zapoznawczej obsługa języka T-SQL Data Definition Language (DDL) dla grup i użytkowników systemu Windows przeprowadzających migrację z baz danych SQL Server do wystąpienia zarządzanego SQL za pomocą uwierzytelniania Azure Active Directory (Azure AD). Udostępniona obsługa aparatu umożliwia ręczną migrację przy użyciu poleceń języka T-SQL Data Definition Language (DDL) wykonywanych po przywróceniu bazy danych SQL Server w wystąpieniu zarządzanym SQL. Ta funkcja ułatwia użytkownikom, którzy rozważają migrację z bazy danych SQL Server do wystąpienia zarządzanego SQL, przeprowadzenie mapowania grup i użytkowników systemu Windows na grupy i użytkowników usługi Azure AD. Wszystkie uprawnienia i członkostwa ról zmigrowanych użytkowników bazy danych zostaną zachowane.

Dowiedz się więcej na temat tego ogłoszenia.

  • Azure SQL Database
  • Features