Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Firma Microsoft dodaje nowe funkcje do obsługi protokołu IPv6 w sieciach wirtualnych platformy Azure

Data opublikowania: 18 lipca, 2019

Protokół IPv6 dla sieci wirtualnych platformy Azure pozwala rozwijać się na rosnących rynkach rozwiązań mobilnych i Internetu rzeczy wraz ze swoimi aplikacjami na platformie Azure i rozwiązywać problemy związane z wyczerpaniem puli wolnych adresów IPv4. Te sieci wirtualne z podwójnym stosem IPv4/IPv6 umożliwiają przeniesienie prywatnej przestrzeni adresowej IPv6 na platformę Azure i łączenie się w sieciach wirtualnych z użyciem protokołu IPv6. Połączenie IPv6 z Internetem chronione przez reguły sieciowej grupy zabezpieczeń zapewnia bezpieczny dostęp do klientów IPv6 w Internecie. 

Oprócz możliwości wersji zapoznawczej ogłoszonych 23 kwietnia protokół IPv6 dla sieci wirtualnej platformy Azure w publicznej wersji zapoznawczej zapewnia następujące możliwości:  

 • Obsługa publicznego modułu równoważenia obciążenia IPv6 w warstwie Standardowa na potrzeby tworzenia odpornych skalowalnych aplikacji, która obejmuje następujące elementy: 
  • Sonda kondycji IPv6 pozwala określić, które wystąpienia pul zaplecza są w dobrej kondycji i mogą odbierać nowe połączenia. 
  • Reguły ruchu wychodzącego zapewniają pełną kontrolę deklaracyjną nad połączeniami wychodzącymi, dzięki czemu można dokładnie dostosować sieć pod kątem skalowania i odporności.
  • Wiele konfiguracji frontonów udostępnia jeden moduł równoważenia obciążenia do użycia z wieloma publicznymi adresami IPv6 — można używać tego samego portu i protokołu frontonu z różnymi adresami frontonu.
 • Publiczny adres IP na poziomie wystąpienia zapewnia bezpośrednią łączność IPv6 z poszczególnymi maszynami wirtualnymi
 • Obsługa wersji zapoznawczej w witrynie Azure Portal obejmuje teraz interakcyjne tworzenie/edytowanie/usuwanie podsieci i sieci wirtualnych z podwójnym stosem (IPv4/IPv6), reguły sieciowej grupy zabezpieczeń IPv6, zdefiniowane przez użytkownika trasy IPv6 i publiczne adresy IPv6. 

Tak jak podaliśmy w pierwotnym ogłoszeniu, nowe funkcje IPv6 są dostępne globalnie we wszystkich regionach chmury publicznej platformy Azure, więc możesz je wypróbować w dogodnym dla Ciebie regionie. 

Przeczytaj omówienie, aby dowiedzieć się więcej.

 • Virtual Network
 • Services

Powiązane produkty