Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Ogólna dostępność: alerty metryk dla dzienników

Data opublikowania: 18 października, 2018

Alerty metryk dla dzienników pozwalają używać danych z usługi Azure Log Analytics jako metryk usługi Azure Monitor. Są one szybkimi, bazującymi na metrykach opcjami alertów dla klientów, którzy jako centralnego punktu monitorowania używają usługi Log Analytics. Funkcja ta była dotąd w publicznej wersji zapoznawczej i stała się ogólnie dostępna.

Teraz użytkownicy mogą tworzyć alerty generowane niemalże w czasie rzeczywistym dla metryk uzyskiwanych z dzienników dla wszystkich obszarów roboczych we wszystkich regionach świadczenia usługi Log Analytics. Pełna lista wszystkich obsługiwanych metryk została udokumentowana jako część usługi Azure Monitor.

Aby używać usługi Azure Monitor, upewnij się, że do obszaru roboczego usługi Log Analytics napływają niezbędne dzienniki. Wybierz kartę Nowy alert, aby zacząć tworzyć alert metryki dla obszaru roboczego usługi Log Analytics w celu uzyskiwania danych z dzienników kierowanych do usługi Azure Monitor. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań wstępnych, zapoznaj się z dokumentacją.

Ponieważ dane z dzienników są przekształcane w metryki w usłudze Azure Monitor, proces jest taki sam jak w przypadku tworzenia alertu metryki dla dowolnego zasobu platformy, na przykład maszyny wirtualnej. W obszarze Alerty w kategorii Azure Monitor wybierz swój obszar roboczy usługi Log Analytics jako miejsce docelowe. Dokonaj wyboru spośród ponad 60 obsługiwanych w tej chwili metryk, w tym kontroli pulsu/kondycji bazującej na agentach, liczników wydajności agentów dla systemów Windows i Linux, zarządzania aktualizacjami i zdarzeń systemu Windows.

Alerty metryk dla dzienników przekazują metryki wielowymiarowe. Aby przekształcać na metryki określone dzienniki, możesz wybrać konkretną wartość wymiaru albo wszystkie istniejące wartości wymiarów. Możesz też użyć znaku „*”, aby wskazać wszelkie obecne i przyszłe wartości wymiarów. Możesz więc łatwo utworzyć pojedynczy alert metryki dla dzienników, a metryka może obejmować wszystkie Twoje zasoby.

MetricAlertLogs

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z alertów metryk dla dzienników, sugerujemy przeczytanie artykułu Tworzenie alertów metryk dla dzienników w usłudze Azure Monitor. Jeśli to Twój pierwszy kontakt z alertami metryk, zobacz artykuł Omówienie sposobu działania alertów metryk w usłudze Azure Monitor w celu uzyskania dalszych informacji. Ceny alertów metryk dla dzienników są takie same jak alertów metryk. Szczegółowe informacje zawiera strona z cennikiem usługi Azure Monitor.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Alerty
  • Features
  • Management
  • Services

Powiązane produkty