Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Stream Analytics — funkcje wykrywania anomalii oparte na uczeniu maszynowym

Data opublikowania: 06 lutego, 2020

Łatwo dodawaj możliwości wykrywania anomalii do zadań usługi Stream Analytics bez konieczności tworzenia i trenowania własnych modeli uczenia maszynowego. Gotowe do użycia modele nienadzorowanego uczenia maszynowego są udostępniane w ramach języka SQL. Obniża to koszty i poziom skomplikowania związane z tworzeniem i trenowaniem modeli uczenia maszynowego do pojedynczego wywołania funkcji.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty