Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Resetowanie protokołu TCP w przypadku bezczynności w usłudze Azure Load Balancer (wersja zapoznawcza)

Data opublikowania: 24 września, 2018

Dostępna aktualnie w wersji zapoznawcza usługa Azure Load Balancer obsługuje wysyłanie dwukierunkowych resetów połączeń TCP w przypadku bezczynności na potrzeby reguł równoważenie obciążenia, reguł NAT dla ruchu przychodzącego i reguł ruchu wychodzącego.  

Użyj tej nowej funkcji, aby zapewnić aplikacjom informacje o tym, kiedy usługa Load Balancer w warstwie Standardowa przerywa połączenia z powodu przekroczenia limitu czasu z powodu bezczynności. Gdy ta funkcja jest włączona, usługa Load Balancer w warstwie Standardowa wygeneruje pakiet resetowania połączeń TCP po stronie klienta i serwera połączenia TCP w przypadku przekroczenia limitu czasu z powodu bezczynności. Pozwala to zapewnić bardziej przewidywalne zachowanie aplikacji, jak również wykrywać przerwanie połączenia, usuwać wygasłe połączenia oraz inicjować nowe połączenia.  

Resetowanie połączeń TCP można włączyć w ramach usługi Load Balancer w warstwie Standardowa za pomocą szablonu usługi Resource Manager, interfejsu wiersza polecenia i programu PowerShell.  

Aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegóły cennika, odwiedź stronę resetowania połączenia TCP usługi Azure Load Balancer

 

  • Równoważenie obciążenia
  • Services