Przejdź do głównej zawartości

Migracja do rozumienia języka konwersacyjnego przed wycofaniem usługi Language Understanding (LUIS) w dniu 1 października 2025 r.

Data opublikowania: 30 września, 2022

1 października 2025 r. usługa Language Understanding (LUIS) zostanie wycofana. Przed tym dniem przeprowadź migrację do rozumienia języka konwersacyjnego, czyli możliwości usług Azure Cognitive Services dla języka. Rozumienie języka konwersacyjnego zapewnia wiele możliwości usługi LUIS oraz ulepszenia, takie jak: 

  • Wyższa jakość sztucznej inteligencji korzystającej z najdoskonalszych modeli uczenia maszynowego 

  • Funkcje wielojęzyczne, które umożliwiają trenowanie w jednym języku i przewidywanie w innych 

  • Wbudowany routing między rozumieniem języka konwersacyjnego i niestandardowymi projektami odpowiadania na pytania przy użyciu przepływu pracy orkiestracji 

  • Dostęp do zestawu funkcji dostępnych w usługach Azure Cognitive Services dla języka 

Od 1 kwietnia 2023 r. nie będzie można tworzyć nowych zasobów usługi Language Understanding (LUIS). Wszystkie zasoby usługi Language Understanding utworzone przed tym dniem będą obsługiwane do 1 października 2025 r.  

Wymagana akcja 

Aby uniknąć zakłóceń w pracy aplikacji korzystających z usługi Language Understanding (LUIS), najpierw przejrzyj cennik funkcji rozumienia języka konwersacyjnego w usłudze Cognitive Service dla języka. Następnie przed 1 października 2025 r.:  

  1. Utwórz zasób usługi Cognitive Service dla języka.  

  1. Wykonaj kroki migracji aplikacji usługi LUIS do rozumienia języka konwersacyjnego. 

  1. Jeśli używasz zestawu SDK lub interfejsów API REST usługi LUIS do wykonywania zapytań kierowanych do aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się, jak wywoływać interfejsy API rozumienia języka konwersacyjnego i wprowadzać odpowiednie zmiany w kodzie.  

Pomoc i obsługa techniczna  

Jeśli masz pytania, uzyskaj odpowiedzi od ekspertów ze społeczności w witrynie Microsoft Q&A. Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz pomocy technicznej, utwórz wniosek o pomoc techniczną.  

  • Usługa Language Understanding (LUIS)
  • Language Understanding
  • Retirements