Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Platforma Kubernetes w usłudze Azure Stack w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 01 listopada, 2018

Wdrażanie klastrów Kubernetes jest teraz obsługiwane w usłudze Azure Stack, która jest certyfikowanym dostawcą chmury Kubernetes. Zainstaluj platformę Kubernetes przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager wygenerowanych przez aparat ACS w usłudze Azure Stack.

Poznaj więcej informacji dotyczących wdrażania platformy Kubernetes w usłudze Azure Stack.

  • Azure Stack
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services