Przejdź do głównej zawartości

Uaktualnij wszystkie klastry Kubernetes 1.10.x do obsługiwanej wersji do 25 października 2019 r.

Data opublikowania: 06 września, 2019

Wymagana akcja

Uaktualnij wszystkie klastry Kubernetes 1.10.x do obsługiwanej wersji (1.11, 1.12, 1.13 lub 1.14) do 25 października 2019 r.

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) rozpoczęła obsługę wersji Kubernetes 1.14 5 sierpnia 2019 r. Ze względu na to, że obsługujemy trzy poprzednie wersje pomocnicze, zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi obsługi wersji programu Kubernetes obsługa klastrów Kubernetes w wersji 1.10.x zakończy się 25 października 2019 r. Do tego dnia nadal będzie można tworzyć nowe klastry w wersji 1.10.x, ale wersja 1.10.x zostanie we wskazanym czasie usunięta z witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia i interfejsów API.

Po 25 października 2019 r. użytkownik otwierający nowe żądania pomocy technicznej platformy Azure będzie proszony o uaktualnienie do obsługiwanej wersji.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services