Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Key Vault — prywatne punkty końcowe są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 07 lutego, 2020

Nawiąż połączenie prywatne między usługą Azure Key Vault i innymi usługami platformy Azure za pomocą usługi Azure Private Link, która jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla wszystkich regionów publicznych.

Usługa Azure Private Link umożliwia dostęp do usług platformy Azure (na przykład Azure Key Vault, Azure Storage czy Azure Cosmos DB) oraz hostowanych przez platformę Azure usług klientów/partnerów przez prywatny punkt końcowy w sieci wirtualnej.

Prywatny punkt końcowy platformy Azure to interfejs sieciowy, który nawiązuje połączenie prywatnie i bezpiecznie z usługą obsługiwaną przez usługę Azure Private Link. Prywatny punkt końcowy używa prywatnego adresu IP z sieci wirtualnej, efektywnie przenosząc usługę do sieci wirtualnej. Cały ruch do usługi może być kierowany za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego, dzięki czemu nie będzie wymagane użycie bram, urządzeń NAT, połączeń ExpressRoute, połączeń VPN ani publicznych adresów IP. Ruch między siecią wirtualną a usługą odbywa się za pośrednictwem sieci szkieletowej firmy Microsoft, eliminując ekspozycję z publicznego Internetu. Dzięki temu możesz nawiązać połączenie z wystąpieniem zasobu platformy Azure i zapewnić najwyższy poziom szczegółowości w kontroli dostępu.

Aby rozpocząć pracę, zapoznaj się z dokumentacją

  • Łącze prywatne platformy Azure
  • Key Vault
  • Virtual Network
  • Features
  • Services
  • Security