Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa danych JSON dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 08 maja, 2019

Organizacje coraz częściej muszą radzić sobie z wieloma źródłami danych i heterogenicznymi formatami danych. Format JSON, poza plikami CSV, jest jednym z najczęściej używanych. Aby skrócić czas uzyskiwania szczegółowych informacji i zminimalizować niepotrzebne procesy przekształcania danych, usługa Azure SQL Data Warehouse umożliwia teraz obsługę wysyłania zapytań względem danych JSON. Ta funkcja jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

Analitycy biznesowi mogą teraz przy użyciu znanego języka T-SQL manipulować dokumentami sformatowanymi jako dane JSON i wysyłać względem nich zapytania. Funkcje języka JSON, takie jak JSON_VALUE, JSON_QUERY, JSON_MODIFY i OPENJSON, są teraz obsługiwane w usłudze Azure SQL Data Warehouse. Usługa Azure SQL Data Warehouse może teraz wydajnie obsługiwać dane relacyjne i inne, niż relacyjne, oraz ich połączenie, umożliwiając przy tym używanie tradycyjnych narzędzi do analizy biznesowej, takich jak usługa Power BI.

Przeczytaj ogłoszenie w blogu

Przeczytaj dokumentację

  • Azure Synapse Analytics
  • Features