Przejdź do głównej zawartości

Agregacje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika w usłudze Azure Stream Analytics

Data opublikowania: 12 kwietnia, 2018

Po udostępnieniu funkcji JavaScript zdefiniowanych przez użytkownika usługa Azure Stream Analytics obsługuje agregacje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika. Takie agregacje umożliwiają uruchamianie własnych obliczeń stanowych: średnie ważone czasowo, gęstość skumulowana, kumulacja macierzy i nie tylko.

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty