Pomiń nawigację

Agregacje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika w usłudze Azure Stream Analytics

czwartek, 12 kwietnia 2018

Po udostępnieniu funkcji JavaScript zdefiniowanych przez użytkownika usługa Azure Stream Analytics obsługuje agregacje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika. Takie agregacje umożliwiają uruchamianie własnych obliczeń stanowych: średnie ważone czasowo, gęstość skumulowana, kumulacja macierzy i nie tylko.

Related feedback