Agregacje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika w usłudze Azure Stream Analytics

Opublikowano: czwartek, 12 kwietnia 2018

Po udostępnieniu funkcji JavaScript zdefiniowanych przez użytkownika usługa Azure Stream Analytics obsługuje agregacje JavaScript zdefiniowane przez użytkownika. Takie agregacje umożliwiają uruchamianie własnych obliczeń stanowych: średnie ważone czasowo, gęstość skumulowana, kumulacja macierzy i nie tylko.

Related feedback