W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłoszenie dotyczące usługi IoT Plug and Play podczas konferencji Build

Zaktualizowano: 21 maja, 2019

Usługa IoT Plug and Play umożliwia również partnerom sprzętowym opracowywanie urządzeń zgodnych z usługą IoT Plug and Play, które następnie mogą uzyskać certyfikat platformy Microsoft Azure dla IoT i być natychmiast używane przez klientów i partnerów. To podejście obejmuje urządzenia z dowolnym systemem operacyjnym, na przykład Linux, Android, Azure Sphere OS, Windows IoT, RTOS i wiele innych. Jak zawsze, usługa IoT Plug and Play jest obsługiwana w środowisku open source.

Programy Visual Studio i Visual Studio Code będą obsługiwać modelowanie modelu zgodności urządzenia usługi IoT Plug and Play, a także generowanie oprogramowania urządzeń IoT z wykorzystaniem tego modelu, co znacząco przyspieszy proces tworzenia oprogramowania na urządzenia IoT.

Znajdź urządzenia IoT Plug and Play

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Azure IoT Central
  • Microsoft Build