Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja kodu w tekście w usłudze Azure Logic Apps jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2019

W firmie Microsoft zauważyliśmy, że deweloperzy używający usługi Azure Logic Apps do tworzenia rozwiązań korporacyjnych do integracji różnych systemów i usług często chcą pisać kod, który będzie służył do przetwarzania danych i przygotowania ich do użycia przez kolejne systemy. Ponieważ zależy nam na spełnianiu potrzeb naszych klientów, wprowadzamy nową funkcję kodu w tekście, która umożliwia deweloperom pisanie i wykonywanie prostego kodu języka ECMAScript (znanego także jako JavaScript) bezpośrednio z poziomu usługi Logic Apps. 

Zalety obsługi kodu w tekście: 

  • Pisanie i wykonywanie kodu bez konieczności aprowizowania dodatkowych zasobów. 
  • Łatwe odwoływanie się do danych wyjściowych wyzwalacza, akcji i przepływu pracy za pośrednictwem obiektu workflowContext. 
  • Umożliwienie realizacji nowych scenariuszy, takich jak analizowanie wyrażeń regularnych, złożone manipulowanie tablicami i obiektami oraz działania arytmetyczne. 
  • Dane zwrócone w kodzie umożliwiają wykonywanie dalszych działań za pośrednictwem dynamicznych tokenów zawartości. 
  • Logic Apps
  • Features
  • Services

Powiązane produkty