Pomiń nawigację
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

W trakcie opracowywania: Tworzenie aplikacji ASP.NET za pomocą biblioteki MSAL

Data opublikowania: 10 września, 2018

Jako programista C# możesz teraz:
- rejestrować aplikacje internetowe w witrynie Azure Portal i korzystać z zalet przykładów z przewodników Szybki start podczas rejestracji aplikacji w celu łatwego tworzenia działających aplikacji w ciągu kilku minut
- wykorzystywać nowy szablon programu ASP.NET Core do tworzenia własnych aplikacji
- punkt końcowy usługi Azure AD w wersji 2.0 jest równoważny punktowi końcowemu usługi w wersji 1.0, a programiści mogą używać punktu końcowego usługi Azure AD w wersji 2.0 do tworzenia aplikacji

Dowiedz się więcej.

  • Usługa Azure Active Directory
  • Features