Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Storage — obsługa niezmienności obiektu blob dołączania jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 18 marca, 2020

Przechowuj obiekty danych o kluczowym znaczeniu dla firmy w stanie uniemożliwiającym wymazywanie i modyfikowanie przez określony przez użytkownika interwał przechowywania przy użyciu niezmiennego magazynu dla usługi Azure Blob Storage.

Obiekty blob dołączania umożliwiają dodawanie nowych bloków danych na końcu obiektu i są zoptymalizowane pod kątem operacji dołączania danych wymaganych w scenariuszach inspekcji i rejestrowania.

Nowe ustawienie allowProtectedAppendWrites stanowi rozszerzenie obsługi niezmienności na poziomie kontenera magazynu obiektów blob. Teraz obiekt blob dołączania utworzony w kontenerze chronionym przez zasady niezmienności może nadal dodawać nowe bloki danych na końcu istniejących obiektów blob dołączania przy użyciu interfejsu API AppendBlock. Dodawać można tylko nowe bloki i nie można modyfikować ani usuwać żadnych istniejących bloków. Cały obiekt blob dołączania ze wszystkimi jego blokami jest chroniony z niezmiennością na czas trwania zdefiniowanych zasad przechowywania.

Dowiedz się więcej na temat niezmienności.

  • Azure Blob Storage
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Security