Przejdź do głównej zawartości

Azure HDInsight Tools for VSCode: Tabele programu Hive w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 19 czerwca, 2019

Narzędzia usługi HDInsight dla programu VSCode w dalszym ciągu zwiększają efektywność użytkowników programu Hive dzięki możliwościom samoobsługowej eksploracji. Eksplorator usługi HDInsight w programie VSCode nie tylko daje Ci możliwości przeglądania baz danych programu Hive w klastrach usługi HDInsight, lecz także wyświetlania schematu tabel i podglądu danych programu Hive.  

Najważniejsze korzyści dla klientów

  • Nawigacja między klastrami usługi HDInsight i subskrypcje platformy Azure
  • Przeglądanie baz danych i obiektów programu Hive
  • Podgląd tabel programu Hive z możliwością kopiowania
  • Eksportowanie danych podglądu w formatach JSON, CSV i Excel

obraz

Instalowanie lub aktualizowanie

Najpierw zainstaluj program Visual Studio Code i pobierz platformę Mono 4.2.x (w przypadku systemów Linux i Mac). Następnie pobierz najnowsze narzędzia Azure HDInsight Tools, przechodząc do repozytorium rozszerzeń programu VSCode lub witryny VSCode Marketplace i wyszukując pozycję HDInsight.

Aby uzyskać więcej informacji o narzędziach HDInsight Tools for VSCode, użyj następujących zasobów:

Jeśli masz pytania lub chcesz przesłać opinię, komentarze lub raporty dotyczące usterek, użyj komentarzy poniżej lub wyślij wiadomość na adres hdivstool@microsoft.com.

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools

Powiązane produkty