Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz dostępna

Data opublikowania: 23 września, 2019

Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz ogólnie dostępna. Dzięki temu administratorzy mogą łatwo zarządzać klastrami usługi HDInsight przy użyciu prostych poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure administratorzy mogą zautomatyzować tworzenie klastrów usługi HDInsight, operacje skalowania w górę / w dół i usuwania oraz zarządzanie działaniami skryptów i aplikacjami, a także poznać użycie pojemności.

Dowiedz się więcej.

  • HDInsight
  • Features

Powiązane produkty