Przejdź do głównej zawartości

Obsługa tożsamości usługi GitHub na platformie Azure

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Za pomocą konta usługi GitHub można teraz logować się do aplikacji firmy Microsoft, np. witryny Azure Portal i usługi Azure DevOps. Dzięki tej aktualizacji deweloperzy mogą przejść od repozytorium do wdrożenia, korzystając tylko z konta GitHub.  Nowy system logowania umożliwia dopasowanie konta GitHub użytkownika do istniejącej tożsamości Microsoft z dostępem do platformy Azure. Jeśli tożsamość nie zostanie znaleziona, dla użytkownika powiązanego z kontem GitHub tworzona jest nowa tożsamość, co zapewnia bezproblemowe logowanie.

Przeczytaj blog

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features