TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa usługi GitHub Enterprise i automatyczne połączenia z usługą GitHub w potokach — aktualizacja przebiegu 146

Data opublikowania: 15 stycznia, 2019

W aktualizacji przebiegu 146 usługi Azure DevOps ulepszyliśmy integrację usługi GitHub z ofertą Azure Pipelines. Kreator Nowy potok kompilacji umożliwia teraz tworzenie potoków dla repozytoriów usługi GitHub Enterprise. Analizuje on także repozytorium, aby udostępnić sugerowany szablon języka. Dodatkowo może tworzyć połączenia z usługą i ponownie ich używać na potrzeby wybranych repozytoriów GitHub.

Azure Boards:

Azure Pipelines:

Azure Artifacts:

Wiki:

Administracja:

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty