Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Akcje witryny GitHub dla platformy Azure są już ogólnie dostępne

Data opublikowania: 13 listopada, 2019

Akcje witryny GitHub, teraz ogólnie dostępne, umożliwiają tworzenie prostych, ale wydajnych przepływów pracy, które automatyzują kompilowanie i dostarczanie oprogramowania oraz są zintegrowane z witryną GitHub. Te zdefiniowane w plikach YAML akcje umożliwiają wyzwalanie zautomatyzowanych procesów przepływu pracy w dowolnym zdarzeniu usługi GitHub, na przykład zatwierdzeń kodu, tworzenia żądań ściągnięcia czy nowych wersji usługi GitHub.

Zobacz wszystkie akcje witryny GitHub dla platformy Azure i ich repozytoria wraz z dokumentacją i przykładowymi szablonami, które ułatwiają tworzenie przepływów pracy do kompilowania, testowania, pakowania i wydawania, a także wdrażanie na platformie Azure w wyniku żądania wypchnięcia lub ściągnięcia.

Z łatwością twórz przepływy pracy ciągłej integracji/ciągłego wdrażania usługi GitHub dla platformy Azure, korzystając z szablonów początkowych platformy Azure. Używaj ich do wdrażania aplikacji utworzonych za pomocą popularnych języków i platform, takich jak .NET, Node.js, Java, PHP, Ruby lub Python, w kontenerach lub przeznaczone dla dowolnego systemu operacyjnego.

Dowiedz się więcej

  • SDK and Tools
  • Open Source