Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Obsługa usługi Static Web Apps na potrzeby pomijania kompilacji interfejsu API

Data opublikowania: 09 listopada, 2022

Usługa Azure Static Web Apps udostępnia opcję pomijania domyślnych kompilacji interfejsów API za pośrednictwem funkcji GitHub Actions i potoków platformy Azure. Podczas określania konfiguracji kompilacji YAML można ustawić flagę skip_api_build na wartość true, aby pominąć kompilowanie interfejsów API.

Ta funkcja jest teraz ogólnie dostępna. 

Dowiedz się więcej.

  • Statyczne aplikacje internetowe
  • Features