Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Usługa Functions obsługuje teraz platformę .NET 7 w izolowanym procesie roboczym

Data opublikowania: 08 listopada, 2022

Teraz możesz tworzyć aplikacje bezserwerowe przy użyciu środowiska uruchomieniowego platformy .NET 7 w trybie izolowanego procesu w usłudze Azure Functions w wersji 4. W aplikacjach utworzonych przy użyciu tej funkcji są stosowane te same wzorce co w poprzednich wersjach platformy .NET w izolowanym modelu procesu roboczego w usłudze Functions. 

Podziel się swoją opinią i przypadkami użycia w repozytorium GitHub procesu roboczego języka platformy .NET usługi Azure Functions.

Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich planów opartych na systemie Windows, dedykowanych dla systemu Linux i premium, a także planu zużycia dla systemu Linux.

Rozpocznij tworzenie aplikacji bezserwerowych przy użyciu platformy .NET 7 — zobacz oficjalną dokumentację.

Dowiedz się więcej.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features

Powiązane produkty