Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Usługa Azure Static Web Apps obsługuje teraz w pełni platformę .NET 7

Data opublikowania: 08 listopada, 2022

Używając platformy .NET 7 dla całego stosu, możesz korzystać z najnowszych ulepszeń języka i środowiska uruchomieniowego na platformie .NET, a także bezproblemowo udostępniać kod między aplikacją Blazor WebAssembly, usługą Azure Functions i innymi aplikacjami platformy .NET.

W przypadku frontonu aplikacji usługa Static Web Apps może teraz automatycznie tworzyć i wdrażać aplikacje zestawu WebAssembly platformy .NET 7.0 Blazor. W przypadku interfejsów API zaplecza można tworzyć i wdrażać funkcje usługi Azure Functions na platformie .NET 7.0 przy użyciu statycznych aplikacji internetowych. 

Obsługa usługi Azure Static Web Apps dla platformy .NET 7.0 jest zgodna z cyklem życia platformy .NET 7.0. Więcej informacji można znaleźć w zasadach obsługi platformy .NET.

Dowiedz się więcej o obsłudze platformy Blazor w usłudze Azure Static Web Apps.

  • Statyczne aplikacje internetowe
  • Features