Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 64 (październik 2022 r.)

Data opublikowania: 13 października, 2022

Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia najnowszej wersji składników usługi Azure Site Recovery. 

 • Usługa mobilności 

  • Dodano obsługę scenariusza System operacyjny Linux/platforma Azure do platformy Azure — Ubuntu 20.04, do jądra 5.15. 

  • Dodano obsługę scenariusza Serwer fizyczny/VMware do platformy Azure — Ubuntu 20.04, do jądra 5.15. 

 • Microsoft Azure Site Recovery (portal) 

  • Zmodernizowane odzyskiwanie po awarii ze środowiska VMware do platformy Azure jest teraz ogólnie dostępne.  

  • Dodano obsługę dla:  

Ta aktualizacja zawiera również poprawki błędów. 

Dowiedz się więcej o rozwiązanych problemach i uzyskaj linki do pobierania

 

 • Features