Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Obsługa usługi Azure Private Link dla ruchu przychodzącego w usłudze Azure API Management

Data opublikowania: 23 marca, 2023

Ruch przychodzący do bramy usługi Azure API Management może być zabezpieczany do klientów działających w sieci wirtualnej za pośrednictwem usługi Azure Private Link. Spowoduje to ograniczenie dostępu do usługi Azure API Management przez przypisanie prywatnego adresu IP w sieci wirtualnej do bramy usługi Azure API Management przy użyciu usługi Azure Private Link. Wcześniej ta integracja z siecią wirtualną była obsługiwana tylko w warstwach Deweloper i Premium. Dzięki tej aktualizacji można teraz wykonywać prywatną integrację z klientami w sieci wirtualnej przy użyciu warstw Deweloper, Podstawowa, Standardowa i Premium.

Przeczytaj ten blog na temat sposobu zabezpieczania interfejsów API przy użyciu wsparcia Private Link dla usługi Azure API Management. 
Przejrzyj dokumentację.

  • API Management
  • Microsoft Build

Powiązane produkty