Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Samoobsługowe, skalowalne klastry usługi Azure Event Hubs — warstwa Dedykowana dla obciążeń Kafka, AMQP i HTTPS o znaczeniu krytycznym

Data opublikowania: 01 maja, 2023

Samoobsługowe klastry usługi Event Hubs — warstwa Dedykowana są przeznaczone do obsługi obciążeń przesyłania strumieniowego zdarzeń o znaczeniu krytycznym, które wymagają przesyłania strumieniowego dużych ilości danych przy małych opóźnieniach. Te klastry zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stałą wydajność, efektywność kosztową i możliwości samoobsługowego skalowania dla obciążeń przesyłania strumieniowego zdarzeń Kafka, AMQP i HTTPS. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat samoobsługowych klastrów usługi Azure Event Hubs w warstwie Dedykowana, zapoznaj się z dokumentacją klastra usługi Azure Event Hubs — warstwa Dedykowana.

  • Event Hubs
  • Features

Powiązane produkty