Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Usługa Azure Data Factory w regionie Chiny Wschodnie 2

Data opublikowania: 26 czerwca, 2019

Usługa Azure Data Factory (ADF) jest teraz ogólnie dostępna w regionie platformy Azure w Chinach (Chiny Wschodnie 2). Pełna lista dostępnych i przyszłych regionów znajduje się tutaj.

Usługa Azure Data Factory to w pełni zarządzana hybrydowa usługa integracji danych do opracowywania skalowalnych potoków danych wyodrębniania/przekształcania/ładowania i wyodrębniania/ładowania/przekształcania (ETL/ELT). Umożliwia ona wykonywanie następujących czynności:

  • Wysoce wydajne pozyskiwanie danych z ponad 80 źródeł danych — lokalnych i chmurowych — za pomocą prostego środowiska przeciągania i upuszczania.
  • Integrowanie z szerokim zakresem usług analitycznych i obliczeniowych platformy Azure na potrzeby niestandardowego przekształcania danych, m.in. HDInsight, Function i Azure Batch.
  • Wykorzystanie inwestycji istniejących już w lokalnych usługach SQL Server Integration Services (SSIS) i przeprowadzenie migracji metodą „lift-and-shift” na platformę Azure.
  • Obsługa operacji przepływów ETL/ELT i zarządzanie nimi za pomocą elastycznego przepływu sterowania.
  • Wykorzystanie rozbudowanych funkcji monitorowania oraz ciągłej integracji i ciągłego dostarczania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi Azure Data Factory dla regionu w Chinach oraz omówienie usługi Azure Data Factory.

  • Azure Data Factory
  • Regions & Datacenters

Powiązane produkty