Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Zarządzana komenda uruchamiania — wykonywanie skryptów programu PowerShell lub powłoki na maszynach wirtualnych i w zestawach skalowania

Data opublikowania: 02 lutego, 2023

Możliwość zarządzania maszynami wirtualnymi przez zdalne wykonywanie skryptów została ulepszona dzięki zaktualizowanej funkcji zarządzanego polecenia uruchamiania. Teraz można wykonywać wiele skryptów w tym samym czasie, zarządzać ich postępem i utrwalać dane wyjściowe wykonywania. Skrypty i parametry mogą być używane w szablonach usługi ARM do automatyzowania wdrażania. Dla długotrwałych skryptów obsługiwany jest tryb asynchroniczny, który zapobiega blokowaniu aprowizacji maszyny wirtualnej. 

  • Limit czasu skryptu RunCommand można określić w celu zarządzania osią czasu wykonywania. 
  • Skrypty mogą być uruchamiane na różnych kontach użytkowników (jeśli konto nie zostanie określone, ustawieniem domyślnym jest konto systemowe lub konto główne). 
  • Opcjonalnie, jeśli oczekiwane są duże strumienie wyjściowe skryptu, można określić zewnętrzną lokalizację magazynu dla maszyny wirtualnej, w której dane wyjściowe będą zapisywane bezpośrednio. 
  • Teraz można wykonać wiele skryptów w tym samym czasie albo kolejno, jeśli od siebie zależą.

Dowiedz się więcej o tej nowej funkcji.

 

  • Features