Pomiń nawigację

Ogólna dostępność: zabezpieczenia na poziomie wierszy dla usługi Azure SQL Data Warehouse

Data opublikowania: 07 listopada, 2018

Zabezpieczenia na poziomie wierszy dla usługi Azure SQL Data Warehouse są teraz ogólnie dostępne. Zabezpieczenia na poziomie wierszy są nową funkcją, która ułatwia zarządzanie zabezpieczeniami danych poufnych.

Ochrona zasobów danych w chmurze jest kluczowa, gdy chodzi o budowanie zaufania wśród klientów i partnerów. Zabezpieczenia na poziomie wierszy pomagają implementować zasady zabezpieczeń kontrolujące dostęp do wierszy w tabelach. Zabezpieczenia na poziomie wierszy pozwalają na szczegółową kontrolę dostępu na poziomie wierszy, nie wymagając przeprojektowywania magazynu danych. Całościowy model zabezpieczeń staje się prostszy: logika odpowiedzialna za ograniczanie dostępu trafia do samej warstwy bazy danych.

Zabezpieczenia na poziomie wierszy obsługują uwierzytelnianie SQL i Azure Active Directory.

Aby uzyskać więcej informacji o zabezpieczeniach na poziomie wierszy w usłudze Azure SQL Data Warehouse, zobacz pełny wpis w blogu i naszą dokumentację online.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Services