Przejdź do głównej zawartości

Ogólna dostępność: punkty końcowe usługi Azure Virtual Network dla usługi Azure SQL Data Warehouse

Data opublikowania: 07 grudnia, 2018

Punkty końcowe usługi Azure Virtual Network dla usługi Azure SQL Data Warehouse są teraz ogólnie dostępne we wszystkich regionach platformy Azure.

Punkty końcowe usługi Azure Virtual Network umożliwiają izolowanie łączności z serwerem logicznym z określonej podsieci lub zestawu podsieci w sieci wirtualnej. Ruch do usługi Azure SQL Data Warehouse z sieci wirtualnej zawsze pozostaje w sieci szkieletowej platformy Azure.

W tej wersji umożliwiono też łączenie się programu PolyBase z usługą Azure Data Lake Storage Gen2 za pomocą sterownika Azure Blob FileSystem. Program PolyBase pozwala też importować dane do usługi SQL Data Warehouse z usługi Azure Storage zabezpieczonej w sieci wirtualnej. Ponadto program PolyBase obsługuje eksportowanie danych z usługi SQL Data Warehouse do usługi Azure Storage zabezpieczonej w sieci wirtualnej.

Więcej informacji o punktach końcowych usługi Virtual Network w usłudze SQL Data Warehouse można znaleźć w pełnym wpisie w blogu lub w dokumentacji online.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features