General availability of Azure Redis Cache Premium tier

2 grudnia 2015

The Azure Redis Cache Premium tier offers an Enterprise-ready tier designed for maximum scale and enterprise integration with a 99.9% SLA. For more information about the Premium tier, see our announcement post: Azure Redis Cache: General availability of Premium tier. As part of a special promotion, you’ll continue to receive Standard-tier pricing using Standard-tier meters in December 2015. General availability prices will take effect on January 1, 2016. Please see the Redis Cache pricing page for more details.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej