Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Instalowanie usługi Azure Storage jako udziału lokalnego w kodzie systemu Windows usługi App Service

Data opublikowania: 24 stycznia, 2023

Instalowanie udziału plików usługi Azure Storage jako udziału sieciowego w kodzie systemu Windows (nie w kontenerze) w usłudze App Service jest teraz ogólnie dostępne.

Zalety magazynu instalowanego niestandardowo obejmują:

  • Konfigurowanie magazynu trwałego dla aplikacji usługi App Service i oddzielne zarządzanie magazynem. Dostępna jest obsługa dla warstw użycia Zoptymalizowane pod kątem transakcji i Premium udziałów plików usługi Azure Storage
  • Możliwość mapowania katalogu wirtualnego dla aplikacji internetowej przy użyciu zainstalowanego udziału plików usługi Azure Storage
  • Udostępnianie zawartości statycznej, na przykład wideo i obrazów dla aplikacji usługi App Service.
  • Zapisywanie plików dziennika aplikacji lub archiwizowanie starszego dziennika aplikacji w udziałach plików platformy Azure.
  • Udostępnianie zawartości między wieloma aplikacjami lub innymi usługami platformy Azure.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentem dostępnym tutaj Instalowanie usługi Azure Storage jako udziału lokalnego — Azure App Service.

  • App Service
  • Features

Powiązane produkty