Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Tworzenie klastrów usługi AKS bez użycia kont użytkowników lokalnych

Data opublikowania: 01 grudnia, 2021

Funkcja usługi Azure Kubernetes Service (AKS), która umożliwia tworzenie klastrów zintegrowanych z usługą Azure Active Directory (AAD) bez użycia jakiegokolwiek konta użytkownika administratora lokalnego, jest teraz ogólnie dostępna.

Domyślnie podczas tworzenia klastra Kubernetes dostęp do niego odbywa się za pomocą konta administratora lokalnego.  Nie jest to pożądane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ każdy może korzystać z konta lokalnego. Trudniejsze jest również zarządzanie takimi kontami lokalnymi.

W przypadku integracji z usługą AAD nie ma potrzeby używania kont lokalnych. Teraz można wyłączyć konta lokalne podczas konfigurowania usługi AAD dla klastra usługi AKS.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Security