Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: System operacyjny Azure Sphere w wersji 23.02 oczekiwany 21 lutego

Data opublikowania: 09 lutego, 2023

System operacyjny Azure Sphere w wersji 23.02 jest teraz dostępny do celów ewaluacyjnych za pośrednictwem kanału ewaluacyjnych wersji detalicznych. Okres ewaluacji wersji detalicznej zapewnia 14 dni na testowanie zgodności z poprzednimi wersjami. W tym czasie sprawdź, czy Twoje aplikacje i urządzenia działają prawidłowo z tą wersją, zanim zostanie ona powszechnie wdrożona za pośrednictwem kanału wersji detalicznych. Kanał wersji detalicznych będzie nadal dostarczać wersję systemu operacyjnego 22.11, dopóki za dwa tygodnie nie opublikujemy wersji 23.02. 

Ta wersja testowa zawiera ulepszenia i poprawki błędów tylko dla systemu operacyjnego; nie zawiera zaktualizowanego zestawu SDK. 

 

Podczas testowania zgodności z wersją 23.02 należy zwrócić szczególną uwagę na aplikacje i funkcje korzystające z następujących elementów: 

  • Sieć przewodowa ethernet 

  • Karta sieciowa przewodowej sieci ethernet Wiznet W5500 

  • Konfiguracje sieci z elementami AF_UNSPEC i AF_INET 

 

Aby uzyskać więcej informacji o źródłach danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere i konfigurowaniu grupy urządzeń na potrzeby ewaluacji, zobacz Źródła danych systemu operacyjnego usługi Azure Sphere i Konfigurowanie urządzeń na potrzeby ewaluacji systemu operacyjnego

Jeśli masz pytania z zakresu samodzielnej pomocy lub szukasz pomocy technicznej, zapoznaj się z opcjami pomocy technicznej usługi Azure Sphere

  • Azure Sphere
  • Operating System

Powiązane produkty