Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Databricks

Data opublikowania: 15 lutego, 2023

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Databricks jest teraz ogólnie dostępna. Ta funkcja umożliwia nawiązywanie połączeń usługi Azure Private Link na potrzeby prywatnej łączności między użytkownikami a ich obszarami roboczymi usługi Azure Databricks, a także między klastrami na płaszczyźnie danych a podstawowymi usługami na płaszczyźnie sterowania w infrastrukturze obszaru roboczego usługi Azure Databricks. Usługa Azure Private Link łączy się bezpośrednio z usługami bez kierowania ruchu przez sieć publiczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Włączanie usługi Azure Private Link.

  • Azure Databricks
  • Features

Powiązane produkty