Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Azure Premium SSD v2 Disk Storage

Data opublikowania: 19 października, 2022

Nowa usługa Azure Premium SSD v2 Disk Storage to najbardziej zaawansowane dostępne rozwiązanie magazynu blokowego ogólnego przeznaczenia do obsługi obciążeń o krytycznym znaczeniu dla wydajności, takich jak systemy przetwarzania transakcji online, które stale wymagają opóźnień krótszych niż milisekunda w połączeniu z dużą liczbą operacji we/wy na sekundę i wysoką przepływnością. 

Usługa Premium SSD v2 umożliwia poprawę efektywności kosztowej szerokiej gamy obciążeń produkcyjnych przedsiębiorstwa, które wymagają opóźnień krótszych niż milisekunda i dużej liczby operacji we/wy na sekundę oraz wysokiej przepływności, takich jak SQL Server, Oracle® DB, MariaDB, SAP, Cassandra, Mongo DB, przetwarzanie danych big data, rozwiązania do analizy czy gry, działających na maszynach wirtualnych lub w kontenerach stanowych. 

Za pomocą usługi Premium SSD v2 można aprowizować do 64 TiB miejsca, 80 000 operacji we/wy na sekundę i 1200 MB/s przepływności na jednym dysku. Rozmiar dysku można wybrać z zakresu od 1 GiB do 64 TiB w przyrostach co 1 GiB. Rozmiar dysku, liczbę operacji we/wy na sekundę i przepływność można aprowizować oddzielnie, aby spełniały wymagania dotyczące obciążenia. Zwiększa to elastyczność zarządzania wydajnością i kosztami. Ponadto można bez przestojów dynamicznie skalować wydajność w górę lub w dół stosownie do potrzeb, co zapewnia elastyczność zarządzania wydajnością dysku w sposób ekonomiczny.

Podsumowując, usługa Premium SSD v2 oferuje następujące kluczowe korzyści:

  • Możliwość zwiększenia pojemności magazynu dyskowego w przyrostach co 1 GiB.
  • Możliwość oddzielnego aprowizowania liczby operacji we/wy na sekundę, przepływności i pojemności magazynu dyskowego.
  • Stałe opóźnienia poniżej milisekundy.
  • Łatwiejsza konserwacja dzięki skalowaniu wydajności w górę i w dół bez przestojów.
  • Do 64 TiB miejsca, 80 000 operacji we/wy na sekundę i 1200 MB/s przepływności na jednym dysku.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zajrzyj na bloga i do dokumentacji. Informacje o cenach znajdziesz na stronie z cennikiem usługi Disk Storage.

  • Azure Disk Storage
  • Pricing & Offerings
  • Services
  • Microsoft Ignite