Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Aktualizacje dla natywnego terminalu usługi Azure Machine Learning

Data opublikowania: 17 lutego, 2021

Teraz można używać terminalu w usłudze Azure Machine Learning do wykonywania dowolnych operacji interfejsu wiersza polecenia bezpośrednio w usłudze Azure Machine Learning Studio, w tym następujących: ​ 

  • Klonowanie plików notesu z repozytorium Git ​ 

  • Instalowanie pakietu języka Python ​ 

  • Wykonywanie plików języka Python   

Dowiedz się więcej.

  • Azure Machine Learning
  • Features

Powiązane produkty