Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Usługa Azure Archive Storage jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 3

Data opublikowania: 01 marca, 2023

Usługa Azure Archive Storage udostępnia bezpieczną i niedrogą metodę przechowywania rzadko udostępnianych, a w tym kopii zapasowych i archiwalnych. Usługa Azure Archive Storage jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 3. Pełną listę regionów można znaleźć w temacie Dostępność produktów platformy Azure według regionów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Azure Archive Storage, zobacz Uzyskiwanie dostępu do warstwy Archiwum dla usługi Azure Blob Storage.

  • Magazyn archiwum
  • Konta magazynu
  • Azure Blob Storage
  • Azure Data Lake Storage
  • Features

Powiązane produkty