Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Obsługa nowego obrazu podstawowego, Ubuntu 18.04, w usłudze Azure Kubernetes Service

Data opublikowania: 22 września, 2020

Obsługa systemu Ubuntu 18.04 jako systemu operacyjnego węzła w usłudze AKS jest teraz ogólnie dostępna. System Ubuntu 18.04 to wersja Long Term Support (LTS), która obejmuje ważne ulepszenia i poprawki na poziomie systemu operacyjnego.

Pule węzłów tworzone na platformie Kubernetes 1.18 lub nowszej będą teraz domyślnie wymagały obrazu węzła AKS Ubuntu 18.04. Pule węzłów na platformie Kubernetes w obsługiwanej wersji starszej niż 1.18 będą otrzymywać obraz węzła AKS Ubuntu 16.04, ale zostaną zaktualizowane do systemu AKS Ubuntu 18.04, gdy wersja platformy Kubernetes puli węzłów zostanie zaktualizowana do wersji 1.18 lub nowszej.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features