Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Migawki plików usługi Azure Data Lake Storage są teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 07 października, 2020

Migawki plików dla usługi Azure Data Lake Storage są teraz dostępne w wersji zapoznawczej. Za pomocą migawek plików możesz tworzyć nieograniczoną liczbę migawek plików dla punktu w czasie. Korzystając z tych migawek, możesz przywrócić plik do stanu z czasu utworzenia migawki, jeśli zostaną wprowadzone przypadkowe lub niezamierzone aktualizacje. Migawki można zachowywać również po to, aby można było sprawdzać zawartość pliku w danym punkcie w czasie.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją migawek

Migawki plików są obecnie dostępne w wersji zapoznawczej globalnie we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure. Aby zarejestrować się w celu korzystania z wersji zapoznawczej, wypełnij ten formularz.  

Zobacz, jak naliczane są opłaty za migawki i jak minimalizować koszty migawek. Aby dowiedzieć się więcej o cenach, odwiedź stronę cennika usługi Azure Data Lake Storage.

  • Azure Data Lake Storage
  • Features