Pomiń nawigację

FastTrack for Azure

piątek, 30 czerwca 2017

Usługa FastTrack for Azure jest teraz dostępna dla uprawnionych klientów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1. Lokalizacja w jednym z poniższych krajów (tylko język angielski):

 • Stany Zjednoczone
 • Kanada
 • Australia
 • Zjednoczone Królestwo
 • Nowa Zelandia
 • Europa Zachodnia*

(*Usługa FastTrack for Azure jest dostępna tylko w języku angielskim w następujących krajach Europy Zachodniej: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, kraje nordyckie, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria)

2. Zidentyfikowany projekt platformy Azure, w przypadku którego szacowane użycie usług platformy Azure na miesiąc wynosi 5000 USD (lub równowartość w walucie lokalnej).

3. Aktywna płatna subskrypcja platformy Azure.

4. Brak bezpośredniej obsługi przez architekta rozwiązań w chmurze Microsoft.

5. Gotowość do kompilowania i wdrażania rozwiązań platformy Azure obsługiwanych przez usługę FastTrack (zgodnie z poniższymi informacjami)

Usługa FastTrack for Azure zapewnia bezpośrednią pomoc od inżynierów ds. platformy Azure, którzy wraz z partnerami pomagają klientom szybko i pewnie kompilować rozwiązania platformy Azure. Usługa FastTrack przeprowadza klientów przez etapy działania rozwiązań platformy Azure — od ustawień, konfiguracji i wdrażania do produkcji — zaczynając od następujących rozwiązań platformy Azure:

Dostępne teraz

 • Opracowywanie i testowanie
 • Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie
 • Odzyskiwanie po awarii
 • Modernizacja aplikacji
 • Migracja aplikacji metodą „lift-and-shift”
 • Marketing cyfrowy
 • Handel elektroniczny
 • Magazyn danych
 • Migracja bazy danych
 • SAP na platformie Azure (*ograniczona wersja zapoznawcza tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Zjednoczonym Królestwie i Europie Zachodniej)

Dostępne w drugim kwartale 2018 r.

 • RedHat na platformie Azure
 • Inteligentne aplikacje
 • IoT
 • Obliczenia o wysokiej wydajności

Skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów, jeśli chcesz uzyskać nominację.  Dowiedz się więcej o usłudze FastTrack for Azure.

Related feedback