Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Eksportowanie aplikacji ISE i aplikacji użycia usługi Logic Apps do jednostki SKU w warstwie Standardowa

Data opublikowania: 07 listopada, 2022

Rozszerzenie programu VS Code usługi Logic Apps w warstwie Standardowa umożliwia teraz eksportowanie grup przepływów pracy aplikacji logiki wdrożonych na platformie Azure w ramach jednostki SKU użycia lub środowiska Integration Service Environment (ISE) jako lokalnego projektu usługi Logic Apps w warstwie Standardowa, co umożliwia lokalne testowanie wyeksportowanych aplikacji logiki i wdrażanie ich bezpośrednio na platformie Azure lub wypychanie projektu do preferowanego repozytorium kontroli źródeł.

Narzędzie wygeneruje również szablony usługi ARM, aby obsługiwać wdrażanie aplikacji logiki w warstwie Standardowa i wszelkich skojarzonych łączników platformy Azure za pomocą skryptu, parametryzować konfigurację połączeń w celu uproszczenia przenoszenia między środowiskami i wdrażać nowe wystąpienia w połączeniach platformy Azure, dzięki czemu testowanie lokalne nie ma wpływu na istniejące aplikacje.

Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu, w tym o sposobie instalowania i przewodniku po procesie eksportowania, skorzystaj z jednej z poniższych ścieżek:

  • Logic Apps
  • Features
  • SDK and Tools

Powiązane produkty