Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Poprawiona obsługa rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa usługi Azure Advisor

Data opublikowania: 12 czerwca, 2019

Usługa Azure Advisor ma nowe rozszerzenia, które ułatwią optymalizację zasobów platformy Azure i jej najpełniejsze wykorzystanie. Obejmuje to ściślejszą integrację z usługą Security Center, akcje zbiorcze oraz dodatkowe rekomendacje.

Usługa Advisor jest teraz silniej zintegrowana z usługą Security Center, co pozwala na:

 • Przeglądanie szczegółowego widoku rekomendacji dotyczących zabezpieczeń z usługi Security Center bezpośrednio w usłudze Advisor.
 • Programowe pobieranie rekomendacji dotyczących zabezpieczeń za pośrednictwem interfejsów API REST usługi Advisor, interfejsu wiersza polecenia lub programu Powershell.
 • Przeglądanie podsumowania alertów zabezpieczeń z usługi Security Center w usłudze Advisor.

Daj nam znać, jeśli masz jakieś spostrzeżenia na temat nowych rekomendacji dotyczących zabezpieczeń.

W usłudze Advisor pojawiła się także możliwość wykonywania zbiorczych akcji względem rekomendacji, takich jak ich odrzucanie i odkładanie. Te akcje można wykonywać w witrynie Azure Portal lub programowo. Dowiedz się więcej.

I wreszcie do usługi Advisor dodano ponad 20 nowych rekomendacji dotyczących dostępności, wydajności i kosztów, w tym:

 • Zalecenia dotyczące wysokiej dostępności
  • Azure Cosmos DB
   • Konfigurowanie spójnego trybu indeksowania w kolekcji usługi Cosmos DB.
   • Konfigurowanie kontenerów usługi Azure Cosmos DB przy użyciu klucza partycji.
  • Azure Monitor — reguły alertów
   • Naprawa nieprawidłowych reguł alertów dzienników.
     
 • Zalecenia dotyczące wydajności
  • Azure SQL Data Warehouse
   • Skalowanie w górę w celu optymalizacji wykorzystania pamięci podręcznej w tabelach usługi SQL Data Warehouse w celu poprawy wydajności zapytań.
   • Konwertowanie tabel usługi SQL Data Warehouse na tabele replikowane w celu poprawy wydajności zapytań.
  • Azure Cosmos DB
   • Dodanie regionów z ruchem do Twojego konta usługi Azure Cosmos DB.
   • Konfigurowanie zasad indeksowania usługi Azure Cosmos DB przy użyciu dołączonych lub wykluczonych ścieżek klienta.
  • Azure MySQL, Azure PostgreSQL i Azure MariaDB
   • Obniżenie wykorzystania procesora CPU przez serwery MySQL, PostgreSQL i MariaDB poprzez likwidację wąskiego gardła dotyczącego procesora CPU.
  • Konta usługi Azure Storage
   • Projektowanie kont usługi Storage tak, aby uniknąć osiągnięcia górnego limitu subskrypcji.
     
 • Zalecenia dotyczące kosztów
  • Używanie migawek w warstwie Standardowa dla funkcji Dyski zarządzane platformy Azure.
  • Usuwanie wadliwych potoków usługi Azure Data Factory.
  • Usuwanie nieskojarzonych publicznych adresów IP.

Przejrzyj swoje rekomendacje usługi Advisor.

Przejdź do dokumentacji usługi Advisor.

 • Azure Advisor
 • Features
 • Management
 • Services

Powiązane produkty