Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łatwe testowanie zmian w żądaniach ściągnięcia w kontekście szerszych aplikacji

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Dzięki przepływowi żądań ściągnięcia obejmującemu usługę Azure Kubernetes Service (AKS), usługę Dev Spaces i akcje usługi GitHub, można łatwo testować zmiany w żądaniach ściągnięcia w kontekście szerszej aplikacji. Automatycznie twórz aplikacje do przeglądu, zanim jakiekolwiek zmiany zostaną scalone z główną gałęzią repozytorium.

Testowanie integracji w aplikacji do przeglądu pozwala członkom zespołu pewnie zatwierdzać żądania ściągnięcia po sprawdzeniu, czy nowe zmiany będą działać zgodnie z oczekiwaniami i nie będą miały negatywnego wpływu na inne części aplikacji. Dodatkowo członkowie zespołu inni niż inżynierowie, na przykład menedżerowie i projektanci produktów, mogą z łatwością uczestniczyć w procesie przeglądu.

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features