Azure Cosmos DB: .NET SDK 1.4.0

14 sierpnia 2015

Version 1.4.0 of the Azure Cosmos DB .NET SDK is available via NuGet. The release includes support for the following:

 • ID-based routing. UriFactory helper to assist with constructing ID-based resource links and overloads on DocumentClient to take in the URI.
 • Geospatial support. Microsoft.Azure.Documents.Spatial namespace with types for Point and Polygon, and a SpatialIndex class for specifying indexing policies.
 • LINQ provider support. Support for these LINQ operators:
  • Math: Abs, Acos, Asin, Atan, Ceiling, Cos, Exp, Floor, Log, Log10, Pow, Round, Sign, Sin, Sqrt, Tan, Truncate
  • String: Concat, Contains, EndsWith, IndexOf, Count, ToLower, TrimStart, Replace, Reverse, TrimEnd, StartsWith, SubString, ToUpper
  • Array: Concat, Contains, Count
  • Spatial: Distance, Within, IsValid, IsValidDetailed
  • IN: Contains
 • Index policy builder. Overloads for constructing indexing policies for your Azure Cosmos DB collections.

For more information about Azure Cosmos DB, visit the Azure Cosmos DB page.

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej