Azure Cosmos DB: .NET SDK 1.11.3 with 32-bit host process support and other improvements

3 września 2015

Version 1.11.3 of the Azure Cosmos DB .NET SDK is available via NuGet. The release includes the following changes:

  • Added support for the SDK to work in a 32-bit host process (Note: 64-bit host processing is recommended for best performance).
  • Improved performance for scenarios involving queries with a large number of partition key values in an IN expression.
  • Populated various resource quota stats in the resource response for document collection read requests when PopulateQuotaInfo request option is set.
  • Fix for an issue wherein the session container was not being updated with the token for failed requests.

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej