Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozproszone transakcje baz danych obejmujące wiele wystąpień usługi Azure SQL Managed Instance

Data opublikowania: 14 października, 2020

Rozproszone transakcje baz danych obejmujące wiele wystąpień usługi Azure SQL Managed Instance (teraz w wersji zapoznawczej) zostały dodane, aby umożliwić bezproblemową migrację istniejących aplikacji oraz tworzenie nowoczesnych aplikacji wielodostępnych polegających na architekturze bazy danych partycjonowanej w pionie lub w poziomie.

Korzystając z transakcji rozproszonych, oszczędzisz czas podczas migrowania istniejących aplikacji, które wymagają tej możliwości, ponieważ eliminuje to konieczność zmiany kodu aplikacji i wykonywania obszernych testów. W przypadku tworzenia nowych aplikacji możesz korzystać z partycjonowania danych w wielu bazach danych w celu obejścia obecnych ograniczeń rozmiaru wystąpienia usługi Azure SQL Managed Instance, a dzięki transakcjom rozproszonym zapewnisz spójny stan danych partycjonowanych.

W okresie zapoznawczym będą obsługiwane dwie metody uruchamiania transakcji rozproszonych: przy użyciu instrukcji BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION z poziomu kodu Transact-SQL oraz przy użyciu klasy TransactionScope z poziomu kodu .NET.

  • Azure SQL Database
  • Features