Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Azure App Service

Data opublikowania: 02 maja, 2017

Usługa App Service będzie wkrótce oferować nowe środowisko diagnozowania i rozwiązywania problemów. Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika ułatwimy odróżnianie problemów z aplikacją (Twoim kodem) od problemów z platformą (usługą App Service). Udostępnimy również szybkie rozwiązania (Fix it!) dopasowane do potencjalnych problemów.

Interfejs użytkownika zapewni dostęp do widoku kondycji aplikacji i platformy, a także do danych ruchu w ciągu ostatnich 24 godzin. Wszystkie problemy wykryte w tym przedziale czasowym zostaną wymienione pod wykresami i z tego poziomu będzie można przejść do dalszych szczegółów.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure App Service.

 

  • App Service
  • Features

Powiązane produkty