Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dedykowane klastry dla usługi Azure Monitor Log Analytics z szyfrowaniem danych magazynowanych i skrytką

Data opublikowania: 22 września, 2020

Dedykowane klastry usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor są dostępne dla wdrożenia produkcyjnego (wymagana jest rejestracja w celu zapewnienia pojemności), obsługując zaawansowane scenariusze o dużej skali, takie jak szyfrowanie danych magazynowanych za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta i skrytki. Te dedykowane klastry to kolekcje obszarów roboczych zebrane w jeden zarządzany klaster, którego można używać do lepszej obsługi wdrożeń na dużą skalę. Klastry będą zawierać tylko obszary robocze, które zostały wybrane, co umożliwi Ci również skorzystanie z rezerwacji pojemności na poziomie klastra (począwszy od 1000 GB/dzień) po obniżonych cenach.

  • Szyfrowanie danych magazynowanych: Azure Monitor gwarantuje, że wszystkie dane i zapisane zapytania są szyfrowane podczas przechowywania przy użyciu kluczy zarządzanych przez firmę Microsoft. Azure Monitor udostępnia również opcję szyfrowania przy użyciu Twojego własnego klucza, który jest przechowywany w usłudze Azure Key Vault i dostępny za pośrednictwem magazynu przy użyciu uwierzytelniania tożsamości zarządzanej przypisanej przez system. Ten klucz (klucz zarządzany przez klienta) może być chroniony za pomocą programowego lub sprzętowego modułu HSM i jest dostępny tylko dla dedykowanych klastrów.
  • Skrytka: Skrytka jest udostępniana w dedykowanym klastrze usługi Log Analytics, w którym dane są przechowywane na kontach magazynu w ramach subskrypcji chronionej przez skrytkę. Skrytka zapewnia Ci kontrolę, umożliwiając zatwierdzenie lub odrzucenie żądania dostępu inżyniera firmy Microsoft.

Inne korzyści, z których możesz skorzystać dzięki dedykowanym klastrom:

  • Limit szybkości: możesz mieć wyższe limity szybkości pozyskiwania tylko w dedykowanym klastrze.
  • Spójność: masz własne dedykowane zasoby, więc istnieje spójność pod względem wydajności i opóźnień.
  • Szybkość: zapytania między obszarami roboczymi działają szybciej, jeśli wszystkie obszary robocze znajdują się w tym samym klastrze.

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty